Dodali ste %s slikovnicu(e) u vaša kolica
Ukupna cijena
Sažetak narudžbe
Slikovnica(e)
Cijena

x Slikovnica(e)


Slanje

Ukupna cijena

Uvjeti upotrebe

PRAVNA OBAVIJEST I UVJETI UPOTREBE  

IDENTIFIKACIJA PODATAKA 

U skladu s prirodom podataka sadržanih u članku 10 Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informatičkog društva i elektroničke trgovine, sljedeće informacije su navedene u nastavku: 

Mrežna stranica www.carolijaimena.com u vlasništvu je kompanije The Story Tailors, S.L, s CIF: B-66606617, sa sjedištem na adresi Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona.

 

Kontakt: podrska@carolijaimena.com

Informacije sadržane na www.carolijaimena.com predstavljaju informativnu uslugu s raznovrsnom ponudom proizvoda i proizvoda u ponudi kompanije The Story Tailors, S.L (u daljnjem tekstu The Story Tailors) u području personaliziranih dječjih književnih publikacija, a putem naše mrežne stranice možete pristupiti raznolikom rasponu sadržaj unutar sektora.

Upotreba mrežne stranice www.carolijaimena.com, uključujući sami pristup, smatra da je korisnik pristao na sve odredbe sadržane u dokumentu.

Story Tailors, S.L može u bilo kojem trenutku izmijeniti sadržaj, dizajn i strukturu www.carolijaimena.com, kao i ove odredbe, bez prethodne najave.  

PRIHVAĆANJE UVJETA UPOTREBE  

Pristup mrežnom mjestu www.carolijaimena.com zahtijeva prihvaćanje uvjeta upotrebe, njegove politike i pravne obavijesti koji su trenutno na snazi ​​na ovoj mrežnoj stranici, a koji su podložni promjenama bez prethodne najave, osim ako nema značajnih varijacija. Kretanje ili korištenje mrežne stranice i navedenih kanala podrške, zajedno s obilježavanjem i upotrebom prijava u različitim oblicima, pretpostavlja nedvosmisleno prihvaćanje ovih uvjeta.

Korisnik pristupa stranici www.carolijaimena.com pod vlastitom odgovornošću, obvezuje se da će koristiti mrežnu stranicu u skladu sa Zakonom, te da neće poduzimati nikakve radnje koje bi mogle naškoditi percepciji, interesima ili pravima Story Tailorsa ili trećih strana, kao i radnje koje mogu preopteretiti, oštetiti ili onemogućiti mrežno mjesto, poslužitelje i drugu računalnu opremu. Korisnik će biti odgovoran za štetu i gubitke koji mogu nastati kao posljedica kršenja ove obveze. Za pristup www.carolijaimena.com potrebna je intervencija trećih operatora, pa takav pristup može biti obustavljen, otkazan ili nepristupačan zbog okolnosti izvan naše kontrole.

Društvo Story Tailors nije odgovorno za štetu ili gubitke koji mogu nastati kao rezultat. Na korisniku je da poduzme odgovarajuće mjere kako bi otkrio i eliminirao postojanje virusa, crva ili drugih elemenata koji bi mogli promijeniti njihove računalne sustave.

Korisnik ne smije koristiti stranicu na bilo koji nezakonit ili neprimjeren način, kršeći bilo koje primjenjivo zakonodavstvo ili dozvolu. Korisnik prihvaća da slijedi sve upute koje nudimo u vezi s korištenjem stranice.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 

Izvorni kod, grafički dizajni, slike, fotografije, animacije, softver, audio-vizualni sadržaj, tekst, kao i informacije, uključujući razlikovne znakove ili druga prava industrijskog vlasništva i sadržaje prikupljene u www.carolijaimena.com zaštićeni su odgovarajućim zakonima Velike Britanije o pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva u korist Story Tailorsa i potpunom ili djelomičnom reprodukcijom ove mrežne stranice ili njezine računalne obrade, javne komunikacije, distribucije, širenja ili izmjena nije dopuštena. Preobrazba i bilo koji drugi oblik iskorištavanja, bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika, Krojači priče, u skladu s odredbama članaka 8. i 32. drugog stavka Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Pristup ili uporaba mreže ne podrazumijeva prestanak prava iskorištavanja sadržaja istih.

Korisnik, samo i isključivo, može koristiti materijal koji se pojavljuje na ovoj mrežne stranici za osobnu i privatnu upotrebu, bilo kakva uporaba u komercijalne svrhe ili poduzimanje nezakonitih aktivnosti zabranjena je. Sva prava koja proizlaze iz intelektualnog vlasništva izričito su pridržana od strane Story Tailors.

Društvo Story Tailors nadgledat će poštivanje gore navedenih uvjeta i pravilno korištenje sadržaja predstavljenog na njegovoj mrežnoj stranici, te poduzeti sve građanske i kaznene radnje u slučaju povrede ili kršenja ovih prava od strane korisnika.  

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA  

Pristup internetskoj stranici ili njena upotreba ne podrazumijevaju, a priori, prikupljanje osobnih podataka korisnika od strane Story Tailorsa. Međutim, izvijestilo se da će korisnik, kada The Story Tailors zatraži osobne podatke, biti uredno obaviješten u skladu s člankom 13. Europske uredbe 2016/679 od 27. travnja (GDPR), Opće uredbe o zaštiti podataka, putem pravne obavijesti i politiku privatnosti.

Osobni podaci prikupljeni u obrascima zahtjeva za informacije ili u postupcima kupnje proizvoda bit će podložni automatiziranom ili mješovitom tretmanu i bit će ugrađeni u odgovarajuće datoteke u vlasništvu društva Story Tailors.

Prikupljanje i automatizirana obrada osobnih podataka namijenjeni su održavanju ugovornih odnosa koji mogu biti uspostavljeni s The Story Tailors, kao i upravljanju, administraciji, informacijama, pružanju i poboljšanju usluga koje korisnik odluči ugovoriti.

U pravilima o privatnosti detaljno je opisan dokument koji nadopunjuje ovaj dokument, postupci i svrhe podataka koje nam možete pružiti.

Društvo Story Tailors poduzelo je tehničke i organizacijske mjere potrebne za jamčenje sigurnosti podataka i izbjegavanje njihove promjene, gubitka, obrade ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir stanje tehnologije, prirodu pohranjenih podataka i rizike za kojemu su izloženi, bilo da dolaze iz ljudskog djelovanja ili iz fizičkog ili prirodnog okruženja. Usvojit će se tehničke i organizacijske mjere kojima je cilj postizanje osnovnih ciljeva u pogledu sigurnosti, poput: povjerljivosti, shvaćene kao ograničavanje pristupa informacijama od strane neovlaštenih osoba; integritet, shvaćen kao održavanje pouzdanih i kvalitetnih informacija i dostupnost, shvaćen kao jamstvo pristupa informacijskom sustavu na zahtjev ovlaštenog korisnika.

Ovaj dio ne preuzima nikakvu odgovornost za netočnost danih informacija, te se društvo Story Tailors ne odriče od radnji koje mogu proizaći iz navedenog postupka.

Društvo Story Tailors trenutno ne ustupa vaše podatke. U vašem slučaju, svaki mogući zadatak bit će pokriven obveznim poštivanjem zakona, uz vaše izričito odobrenje ili zato što je entitet apsolutno potreban i povezan za pružanje ugovorene usluge.

Konačno, društvo Story Tailors može vam poslati e-poštu koja uključuje bilten s informacijama o dostupnim ponudama i popustima koji bi vas mogli zanimati, ali zahtijeva poseban pristanak u tom smislu.  

KOLAČIĆI 

Sve informacije povezane s kolačićima koje koristimo na mrežnoj stranici www.carolijaimena.com povezane su s našom politikom privatnosti i kolačićima. (Sadržaj kolačića pronaći ćete u Pravilima privatnosti).  

VAŽNE INFORMACIJE

Kontaknti podaci odgovorne osobe/zastupnika:

The Story Tailors, S.L, s CIF: B-66606617, sa sjedištem na adresi Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona. Kontakt: podrska@carolijaimena.com

Svrha obrade: upravljanje kupnjom prilagođenih dječjih obrazovnih književnih publikacija i, prema potrebi, biltena.

Stupanje na snagu: nedvosmislenim pristankom i prihvaćanjem pravnih uvjeta naše mrežne stranice.

Primatelji: podaci neće stići trećim osobama, osim u slučajevima zakonske obveze ili u zadacima koji su potrebni za ispunjenje ugovorenog naloga.

U tu svrhu vas obavještavamo da će vaši podaci, kada je to nužno potrebno, biti dostavljeni tiskarima i poštanskim službama, unutar svog geografskog razgraničenja, kako bi napravili proizvod, poslali proizvod i njegovo daljnje praćenje.

Isto tako, elektronička informativna komunikacija ili bilteni izrađuju se putem tvrtke Email Marketing Mailchimp.

Prava: klijenti mogu ostvariti pravo na pristup, ispravak, protivljenje ili brisanje na adresi navedenoj u podacima (prilikom uspostave ili putem e-pošte ili u adresi na početku dopisa), kao i putem naše mrežne stranice. Obavještavamo i one koji su predmet obrade podataka da imaju pravo na prijenos svojih podataka, prema potrebi, na ograničenje tretmana koji se provodi kada svrha više ne postoji ili specifično protivljenje određenom tretmanu.

Zainteresirana strana ili osobe koje su predmet obrade podataka, imaju pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak.

Konačno, klijent ili pogođeni korisnik ima pravo kontaktirati Agenciju za zaštitu podataka, entitet koji upravlja bilo kojim aspektom vezanim za primjenu propisa o zaštiti podataka i gdje korisnik može prijaviti ili braniti svoje interese u slučaju koji smatra prikladnim, mrežna adresa je www.agpd.es.

Porijeklo: izvor je zainteresirana strana i njegov skrbnik ili roditelj. Obrađeni podaci su za osnovnu identifikaciju, na osnovnoj razini s općim karakterom.

Čuvanje podataka: podaci će se čuvati sve dok postoji obostrani interes stranaka, zbog valjanosti odnosa ili zbog pristanka. Podaci će ostati u bazama u skladu s obveznim propisima sve dok se ne prekorače rokovi propisivanja.

Međunarodni transferi: trenutno se ne obavljaju.

Dodatne informacije: informacijski kanali:

1º.- E-adresa: podrska@carolijaimena.com

2º.- U samoj ustanovi. C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona.

3º.- Kroz naše pravne tekstove izložene na mrežnoj stranici, www.carolijaimena.com, posebno u odjeljcima Pravna obavijest, Pravila privatnosti i kontaktnim obrascima.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI  

Društvo Story Tailors nije odgovorno za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati kao rezultat upotrebe sadržaja mrežne stranice, isključiva je odgovornost korisnika koji im pristupa. 

Društvo Story Tailors nije odgovorno izravno, neizravno ili kao podružnica za bilo kakvu štetu i gubitke koji proizlaze iz ugovaranja usluge s obradom podataka. Dakle, nije odgovorno za uključivanje slika ili sadržaja koji uključuju kršenje prava na sliku, intelektualno i industrijsko vlasništvo ili koji mogu prouzrokovati pravne povrede bilo kojeg opsega, a odgovoran je pojedinac koji ugovori usluge, koji se obvezuje da će imati zakonski pristup sadržajima koji se koriste za pripremu proizvoda ugovora čija će upotreba biti samo privatna. Niti je odgovoran za moguće semantičke, gramatičke ili pravopisne pogreške koje je izvođač uveo u pripremi ugovorenog proizvoda, a za njih je odgovoran dobavljač. Ugovorna se strana obvezuje da neće otkriti takve pogreške okrivljujući društvo Story Tailors za takvo djelovanje.

U istom smislu, društvo Story Tailors nije odgovoran za moguću štetu koja može nastati upotrebom zastarjele ili neispravne verzije preglednika, prekide u vezi koji nastaju tijekom prijenosa podataka, računalnih virusa, kvarova ili prekida u rad telematskog sustava, blokade uzrokovane nedostacima ili preopterećenjem telefonskih linija, kao i štete koje su neovlaštene smetnje uzrokovale treće strane.

Mrežna lokacija društva Story Tailors sadrži poveznice na druge mrežne stranice koje bi mogle biti zanimljive korisnicima. Društvo Story Tailors ne preuzima nikakvu odgovornost za ove veze i ne može jamčiti poštivanje odgovarajućih Pravila o privatnosti, zbog čega korisnik pristupa sadržaju gore spomenutih mrežnih stranica pod uvjetima korištenja koji su navedeni u njima i na svoju isključivu odgovornost. Društvo Story Tailors ne preuzima odgovornost nad kontaktima koje korisnik uspostavi s potencijalnim suradnicima putem njihovih banera.

Društvo Story Tailors nije odgovorno za kršenje bilo kojeg primjenjivog pravila koje može nastati kod korisnika prilikom pristupa mrežnoj stranici www.carolijaimena.com i/ili za upotrebu podataka sadržanih na njoj.

Ne odgovaramo za gubitak, štetu ili troškove (uključujući gubitak dobiti) koji nastaju izravno ili neizravno zbog bilo kakvog propusta ili kašnjenja u izvršavanju bilo koje obveze iz ovih Uvjeta, zbog bilo kojeg događaja ili okolnosti izvan našeg razumnog kontrola, uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajkove, industrijske akcije, kvarove napajanja električnom energijom ili opremom, vladine akcije ili slično. 

Društvo Story Tailors zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave diskretno prekine ili zabrani pristup bilo kojem korisniku sadržajima ograničenog pristupa, u bilo kojoj od opisanih okolnosti.  

POVEZNICE 

Poveznice kojima se može pristupiti na mrežnu stranicu treće strane imaju svrhu pružanja korisniku ostalih izvora zanimljivih informacija.

 

Društvo Story Tailors nastoji pregledati sadržaj svojih poveznica. Međutim, nemoguće je u svakom trenutku znati konkretan sadržaj predloženih veza. Na osnovu toga tražimo suradnju korisnika koji mogu odgovoriti na trenutnu zakonitost, moral ili javni poredak, koristeći znanje putem sljedeće adrese e-pošte: podrska@carolijaimena.com.

Društvo Story Tailors, koristi društvene mreže za promociju svojih događaja, usluga i proizvoda i tako doseže najveći mogući broj primatelja, ali zakonski su uvjeti uspostavljeni za istu društvenu mrežu. 

ODGOVORNOST

Ukratko, korisnik je isključivo odgovoran za korištenje usluga, sadržaja, veza i hiperteksta sadržanih na mrežnom mjestu www.carolijaimena.com.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Osobni podaci prikupljeni pomoću različitih obrazaca na mrežnom mjestu podliježu uvjetima uključenima u našu Politiku privatnosti i trenutni dokument. Dva su teksta komplementarna.

Osobne podatke koje možemo prikupiti o korisniku koristit ćemo samo u skladu s našim Pravilima privatnosti. Ovo je pravilo ključni dio ovih Uvjeta, pa je važno da ga pročitate. Prihvaćanjem ovih uvjeta, korisnik također prihvaća i prihvaća našu politiku privatnosti.

RASKID

Mi možemo ukloniti stranicu ili prestati pružati bilo koju od usluga dostupnih putem stranice u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju, iz bilo kojeg razloga.

Možemo u bilo kojem trenutku prekinuti pristup stranici po vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku sa ili bez prethodne najave. 

ZADRŽAVANJE PRAVA 

Društvo Story Tailors zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave unositi promjene i ažuriranja podataka sadržanih na njegovoj mrežnoj stranici ili u njenoj konfiguraciji i prezentaciji. Također, zadržava pravo privremeno obustaviti i bez prethodne najave pristup mrežnom mjestu zbog mogućih potreba i izvesti aktivnosti održavanja, popravka ili poboljšanja.

Društvo Story Tailors zadržava pravo uključiti ili povući sve ili dio mrežne stranice, kao i sve podatke prema vlastitom nahođenju.

Navigacija korisnika podrazumijeva pretpostavku o modificiranju prethodnih pravnih tekstova koji se mogu napraviti uz njihovo znanje. 

 

 

UVJETI UGOVORA: 

Opće odredbe

Ignoriranje ili nepoštivanje Općih odredbi ne oslobađa od odgovornosti nijednog kupca. Mrežna stranica društva Story Tailors namijenjena je isključivo odraslim osobama i nije je dozvoljeno koristiti maloljetnicima. Izričito tražimo da roditelji ili zakonski skrbnici poduzmu odgovarajuće mjere kako bi spriječili maloljetnike u registraciji i kupnji. Registar pretpostavlja klijentovo potpuno i bezrezervno prihvaćanje izloženih uvjeta. 

Narudžbe i specifikacije

Potvrda narudžbe sadrži podatke o vašoj narudžbi i cijeni. Vaša je odgovornost da nas kontaktirate i obavijestite nas o svim pogreškama s narudžbom što je prije moguće. Ako to ne učinite, može doći do neispravne isporuke. Komunikacija bilo kakve pogreške nakon roka od 20 sati od trenutka prihvata, sustav ne može prihvatiti, jer će postupak ispisa započeti. U takvim slučajevima tvrtka nema obvezu vratiti kupnju. Maksimalni rok za podnošenje zahtjeva za narudžbu je 90 dana od otpreme, jer proteklog roka nisu sačuvani povijesni podaci o pošiljci.

Trudimo se prikazati i opisati što je točnije sve ispisane boje proizvoda prikazane na našoj mrežnoj stranici i našem odjeljku za pregled, ali ne možemo jamčiti da će boje proizvoda koji se isporučuju točno odgovarati onima prikazanim na ekranu računala ili zaslonu mobilnog uređaja u trenutku pregleda. 

Uvjeti isporuke

Kako bismo svoje usluge ponudili na najbolji mogući način, www.carolijaimena.com će pokušati dostaviti vašu personaliziranu priču u najkraćem mogućem roku. Dostupne metode dostave su standardne i ekspresne. Predviđeno vrijeme dolaska proizvoda je oko 15 radnih dana od trenutka kupnje u standardnoj usluzi i 10 radnih dana u ekspresnoj opciji. Razdoblje pripreme personalizirane knjige uvelike ovisi o dostupnosti trećih osoba odgovornih za tiskarske i transportne tvrtke.

Mjesto isporuke naših proizvoda prikazat će se u narudžbi, a uobičajena metoda dostave (osim ako nije drugačija metoda i nije dogovoreno) bit će obična pošta. Radimo sve što je moguće za svaku narudžbu u roku utvrđenom za svaku stavku. Vrijeme isporuke ne bi trebalo biti suština ovih uvjeta i nećemo biti odgovorni za gubitke ili troškove koji mogu pretrpjeti uslijed kašnjenja u isporuci vaše narudžbe.

Korisnik mora provjeriti svoj proizvod nakon isporuke i, u slučaju da mu je proizvod isporučio prijevoznik, potpisati dokument o prihvaćanju paketa. Korisnik ne može odbiti narudžbu ili dio na temelju kasne isporuke u narudžbi koja se sastoji od više proizvoda. Ako su u trenutku isporuke proizvodi neispravni ili oštećeni, korisnik mora pružiti pisani opis oštećenja ili nedostataka i pružiti relevantne dokaze.

Zadržavamo pravo slanja vaše narudžbe u nekoliko pošiljaka. U slučaju da se predviđa da će vaša narudžba biti izvršena različitim isporukama, svaka isporuka predstavlja neovisni ugovor. Ako greškom ne preuzmete narudžbu, tada nam neće biti obaveza vratiti vrijednost kupnje.  

Prihvaćanje isporuke

Korisniku mora biti na raspolaganju za prihvaćanje isporuke na utvrđeni datum jer će standardna kurirska usluga pokušati isporuku izvršiti samo dva puta. Nakon ovih pokušaja, paket će ostati kod kurirske kompanije sedam dana. Ako nakon tog razdoblja korisnik ne preuzme paket, on će nam ga biti vraćen, s tim da je korisnik snosio troškove. Ako je isporuka odbijena ili vraćena zbog netočne adrese, korisnik će snositi troškove. Ako se u ovom razdoblju ne zatraži, narudžba će se poništiti, a pravo na povrat odgovarajućeg iznosa se poništava, jer su knjige napravljene po narudžbi i jasno su personalizirane. 

Transport

Unajmljivanje bilo koje usluge ili proizvoda podrazumijeva suglasnost da se vaši osobni podaci daju prijevozničkoj tvrtki.

Rizik od gubitka i/ili štete u prijenosu ugovorene robe prenosi odgovornost na prijevoznika.

Preduvjet je da je u trenutku primitka robe na samoj dostavnici potpis prijevoznika; svaki incident koji bi mogao biti povezan sa stanjem robe, ambalaže, brojem paketa ili bilo kojim drugim informacije da bi mogle ukazivati ​​na anomalije u pošiljci. Važno je da se ovaj incident prijavi u roku od najviše 24 sata od primitka materijala, kako bi se moglo djelovati ako je potrebno.

Plaćanje

Sve cijene uključuju PDV. PDV se izračunava na temelju konačne vrijednosti vaše narudžbe, u eurima i u postotku koji je na snazi ​​u trenutku narudžbe.

Plaćanje se vrši putem platne platforme našeg pružatelja usluga (trenutno Debitna / kreditna kartica ili PayPal), u trenutku podnošenja vaše narudžbe i trenutka kada nas je odobrio. Tada će se izvršiti puna uplata, a ugovor stupa na snagu. Platforma koja upravlja plaćanja putem kreditne ili debitne kartice (Visa, Mastercard ili American Express) je Adyen BV.

Korisnik se slaže da su svi podaci koje nam unesete kako bismo izvršili isporuku vaše narudžbe točni i da je odabrani način plaćanja vaše vlasništvo i da postoji dovoljno sredstava ili mogućnosti kreditiranja da se pokriju plaćanja i ukupni troškovi narudžbe.

Plaćanje za sve proizvode vrši se preko vanjskog pružatelja usluga platnog prometa. Korisnik mora naznačiti svoje podatke o plaćanju navedenom davatelju usluga, a također može prihvatiti dodatne uvjete i odredbe u vezi s korištenjem te usluge. Ne možemo prihvatiti i ovim putem isključiti u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom bilo koju odgovornost koja proizlazi iz ili u vezi s vašom upotrebom spomenutog - vanjskog - davatelja plaćanja. 

 

Politika povrata proizvoda i otkaza narudžbe

Podsjećamo da su proizvodi koji se nude u našoj trgovini izrađeni prema korisničkim specifikacijama i jasno su personalizirani. Pravo na odustajanje neće se primjenjivati ​​na ugovore koji se odnose na isporuku robe napravljene prema specifikacijama potrošača i korisnika koji rezultiraju jasno personaliziranom robom.

Korisnik ima pravo otkazati narudžbu samo u sljedećim okolnostima:

1- ako nismo mogli isporučiti narudžbu u roku od 35 dana nakon datuma narudžbe, iz razloga koji se mogu pripisati društvu Story Tailors;

2- u slučaju neispravnih proizvoda, čim otkrijete kvar (uzimajući u obzir da ste pregledali proizvod što je prije moguće nakon isporuke).

Ako se narudžba otkaže pod uvjetima 1 ili 2, bit ćemo odgovorni za sve troškove (uključujući početnu dostavu i troškove ponovne isporuke (ako postoje)) predmetnog naloga. Obavijesti koje podrazumijevaju želju za otkazivanjem narudžbe treba poslati e-poštom na podrska@carolijaimena.com.

Osim gore navedenih okolnosti, ništa u ovim Uvjetima i odredbama ne bi vam moglo dati pravo na otkazivanje ili vraćanje u odnosu na proizvode koji su po svojoj prirodi napravljeni prema vašim specifikacijama i jasno su personalizirani. Korisnik mora vratiti bilo koji proizvod u originalnom pakiranju (koje se u tu svrhu mora čuvati).

U slučaju neispravnog proizvoda, prodavatelj mora poduzeti, prema potrebi, popravak, zamjenu, sniženje cijene ili raskid ugovora, korake koji će biti slobodni za potrošača i korisnika. Za to potrošač mora prijaviti dokaze putem e-pošte sa fotografijama kako bi mogao vizualno pokazati neispravan proizvod. Prodavač je odgovoran za neusklađenost koja se očituje u roku od dvije godine od isporuke.

Internetska platforma za rješavanje sporova i sukoba za potrošačku platformu iz članka 14. Uredbe (EU) 524/2013: Europska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova (ODR) koju možete vidjeti ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaci o sudjelovanju u postupku za rješavanje spora pred arbitražnim vijećem.

 

© “The Story Tailors, S.L.”